ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Πρόεδρος

Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης είναι ο Καθηγητής Αριστοτέλης Τύμπας, με θητεία από 1/9/2020 έως 31/8/2022.

 

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης είναι ο  Καθηγητής Ευστάθιος Ψύλλος με θητεία από 1/9/2020 έως 31/8/2022.