Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης

ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διεύθυνση περιοδικών (Journal editors/Co-editors)

 • Editors, Metascience (Θ. Αραμπατζής, Σ. Ψύλλος)
 • Editor, Νόησις (Σ. Βοσνιάδου)
 • Editor, Νεύσις (Γ. Χριστιανίδης)
 • Editor, Ψυχολογία (Σ. Βοσνιάδου)
 • Editor, Cogito (Β. Κιντή)
 • Founding co-editor, Civil Law and Economics Review (Α. Χατζής)
 • Associate editor, Learning and Instruction (Σ. Βοσνιάδου)

Επιμέλεια σειρών βιβλίων (Book series editors)

 • Φιλοσοφική σειρά “Ευμενείς Έλεγχοι”, Εκδόσεις Εκκρεμές (Σ. Βιρβιδάκης, μέλος εκδοτικής επιτροπής)
 • Φιλοσοφική σειρά ‘Σύγχρονη Φιλοσοφική Σκέψη’, Εκδόσεις Leader Books (Σ. Ψύλλος)
 • Σειρά “Επιστήμες και Ιστορία”, Εκδόσεις Νεφέλη (Δ. Διαλέτης, Γ. Χριστιανίδης)
 • Σειρά “Ιστορία των Επιστημών”, Εκδόσεις Springer (Κ. Γαβρόγλου και J. Renn, Editors)
 • Σειρά “Ιστορία των Επιστημών”, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (Κ. Γαβρόγλου, Editor)
 • Σειρά “Ψυχολογία”, Εκδόσεις Gutenberg (Σ. Βοσνιάδου, Editor)
 • Σειρά “Co-evolution of Law and Economics”, Εκδόσεις Routledge (Α. Χατζής, ιδρυτικό μέλος και editor)
 • Σειρά “New Directions in the Philosophy of Science”, Εκδόσεις Palgrave-Macmillan (Σ. Ψύλλος, μέλος εκδοτικής επιτροπής)
 • Σειρά “Technology, Innovation and Knowledge Management”, Springer (Σ. Βλιάμος)

Συμμετοχή σε συντακτικές/επιστημονικές επιτροπές περιοδικών

Ελληνικά περιοδικά

 • Δευκαλίων (Σ. Βιρβιδάκης, Β. Κιντή)
 • Επιστήμη και Κοινωνία (Σ. Βιρβιδάκης)
 • Θέματα στην εκπαίδευση (Σ. Βοσνιάδου)
 • Ισοπολιτεία (Σ. Βιρβιδάκης, Β. Κιντή)
 • Νεύσις (Θ. Αραμπατζής, Κ. Γαβρόγλου, Μ. Πατηνιώτης, Α. Τύμπας, Σ. Ψύλλος)
 • Νόησις (Γ. Γυφτοδήμος, Β. Κιντή, Σ. Ψύλλος)
 • Τετράδια Πολιτικής Επιστήμης (Σ. Δρακόπουλος)
 • Φιλελεύθερη Εμφαση (Α. Χατζής)
 • Ψυχολογικά θέματα (Σ. Βοσνιάδου)
 • Cogito (Θ. Αραμπατζής, Σ. Βιρβιδάκης)

Διεθνή περιοδικά

 • Balkan Journal of Philosophy (Σ. Ψύλλος)
 • Educational Psychologist (Σ. Βοσνιάδου)
 • Educational Research and Evaluation (Σ. Βοσνιάδου)
 • Episteme (Σ. Ψύλλος)
 • European Journal of Contract Law (Α. Χατζής)
 • European Journal for the Philosophy of Science (Σ. Ψύλλος)
 • European Journal of Psychology of Education (Σ. Βοσνιάδου)
 • Foundations of Chemistry (Κ. Γαβρόγλου)
 • Human Development (Σ. Βοσνιάδου)
 • HYLE, International Journal for Philosophy of Chemistry (Κ. Γαβρόγλου)
 • International Journal of Economic Asymmetries (Σ. Βλιάμος)
 • International Journal of Educational Policy (Σ. Βοσνιάδου)
 • International Journal of the Knowledge Economy (Σ. Βλιάμος)
 • Journal for General Philosophy of Science (Σ. Ψύλλος)
 • Metaphor and Symbolic Activity (Σ. Βοσνιάδου)
 • Open Βehavioral Science Journal (Ε. Τζαφέστα)
 • Perspectives in Physics (Κ. Γαβρόγλου)
 • Philosophical Writings (Σ. Ψύλλος)
 • Philosophie Antique: Problèmes, Renaissances, Usages (A. Ιεροδιακόνου)
 • Rhizai. A Journal for Ancient Philosophy and Science (A. Ιεροδιακόνου)
 • Scientific Studies of Reading (Α. Πρωτόπαπας)