Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης

ΗΓΕΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Επιστημονικές ενώσεις

Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν ή είχαν στο παρελθόν ηγετικές θέσεις σε επιστημονικές ενώσεις

 • Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Επιστημών της Γνώσης και της Νόησης (Σ. Βοσνιάδου)
 • Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης για τη Μάθηση και τη Διδασκαλία, EARLI (Σ. Βοσνιάδου)
 • Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της European Philosophy of Science Association EPSA (Σ. Ψύλλος)
 • Μέλος Διοικούσας Επιτροπής της European Association of Law & Economics (Α. Χατζής)
 • Ιδρυτικό μέλος της Southeast European Association for Ancient Philosophy and Science (Α. Ιεροδιακόνου)
 • Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής International Association of Applied Psychology, ΙΑΑΡ ‑ Division of Educational and School Psychology (Σ. Βοσνιάδου)
 • Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της American Educational Research Association, AERA (Σ. Βοσνιάδου)
 • Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Φιλοσοφικών Εταιρειών, FISP (Σ. Βιρβιδάκης)
 • Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Cognitive Science Society (Σ. Βοσνιάδου)
 • Αντιπρόεδρος της Επιτροπής για τη Βυζαντινή Φιλοσοφία, Société International pour l’Étude de la Philosophie Médievale (Α. Ιεροδιακόνου)
 • Μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας για τη Φιλοσοφία των Επιστημών, Académie Internationale de Philosophie des Sciences (Σ. Ψύλλος)
 • Fellow, International Academy of Education (Σ. Βοσνιάδου)

Επιστημονικές ομάδες και επιτροπές

 • Co-chair της Επιτροπής Προγράμματος για την Φιλοσοφία της Επιστήμης—Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας, Σεούλ, Κορέα 2008 (Σ. Ψύλλος)
 • Αντιπρόσωπος της Ελλάδος στο Πρόγραμμα PISA του ΟΟΣΑ (Σ. Βοσνιάδου)
 • Πρόεδρος του European Committee for Cognitive Science (Σ. Βοσνιάδου)
 • Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο του Scientific and Technical Options Assessment (STOA) Programme
 • Ιδρυτικό Μέλος του Προγράμματος Learning in Humans and Machines, του European Science Foundation
 • Member of the Management Team of the Coordinating Committee of the Tensions of Europe Network (Α. Τύμπας)
 • Vice President of the Administrative Board of the European Studies of Society, Science and Technology International Masters Programme (Α. Τύμπας)
 • Member of the Kranzberg Fellowship Committee of the Society for the History of Technology (Α. Τύμπας)
 • Member of the International Scholars Committee of the Society for the History of Technology (Α. Τύμπας)
 • Μέλος Διοικούσας Επιτροπής του European Network for Better Regulation (Α. Χατζής)
 • Ιδρυτικό μέλος της ομάδας S.T.E.P. (Science and Technology in the European Periphery).
 • Μέλος της Διεθνούς Επιτροπής για την Ιστορία των Μαθηματικών, International Commission on the History of Mathematics - ICHM (Ι. Χριστιανίδης)
 • Επιστημονικός υπεύθυνος της έκθεσης “Ταξίδι στον κόσμο των αρχαίων ελληνικών μαθηματικών” του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού (Ι. Χριστιανίδης)
 • Μέλος του External Review Panel Institute του Advanced Studies, Princeton (Α. Ιεροδιακόνου)
 • American Bar Association, μέλος επιστημονικών επιτροπών (Α. Χατζής)
 • Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας (Κ. Δημητρακόπουλος)

Αλλες επιστημονικές θέσεις

 • Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Δ. Αναπολιτάνος)
 • Μέλος εκτελεστικού συμβουλίου κοινωφελούς ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση (Κ. Γαβρόγλου)
 • Πρόεδρος Δ.Σ. Ιστορικού Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών (Κ. Γαβρόγλου)

Διάφορα επιστημονικά βραβεία

 • Choice Outstanding Academic Title, Βραβείο για το Routledge Companion to Philosophy of Science (Σ. Ψύλλος)
 • Βραβείο των προέδρων της Βρετανικής Εταιρίας Φιλοσοφίας της Επιστήμης (the British Society for the Philosophy of Science) για το καλύτερο εγχειρίδιο φιλοσοφίας της επιστήμης για το βιβλίο Causation and Explanation (Σ. Ψύλλος)
 • Chevalier dans l’Ordre des Palmes Academiques (Σ. Βιρβιδάκης)